View Mode: Normal | Article List

参军

[ 2008-01-01 02:12:28 | Author: zhenhua ]
参军了
����Ŵ�


更多...

和谐拯救世界危机

[ 2007-10-17 01:42:29 | Author: zhenhua ]
净空法师

CCTV大型公益节目——和谐拯救世界危机(七大专题)

昨天包饺子

[ 2007-08-20 01:42:17 | Author: zhenhua ]
����Ŵ�

虽然不好看,但很好吃

阿里妈妈 阿里巴巴

[ 2007-08-14 02:10:43 | Author: zhenhua ]
阿里巴巴推出阿里妈妈服务

马云进军网络广告市场了,模式有点类似Google。

下一个估计是百度了。
阿里妈妈(www.alimama.com)是一个全新的交易平台,它首次引入“广告是商品”的概念,让广告第一次作为商品呈现在交易市场里,让买家和卖家都能清清楚楚地看到。广告不再是一部分人的专利,阿里妈妈让买家(广告主)和卖家(发布商)轻松找到对方!

2008 北京奥运

[ 2007-08-08 09:43:00 | Author: zhenhua ]
����Ŵ�


倒记时 365天整

07.13

[ 2007-07-13 00:00:00 | Author: zhenhua ]
农历戊辰年已未月已巳日巳时
9点10分,3370克

Gute Geburtstag

2007.05 新环境

[ 2007-06-15 01:46:57 | Author: zhenhua ]
����Ŵ�

时间真的很快。

更多照片